Rada Evropy (RE), anglicky Council of Europe (CoE)

Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod.

Datum založení Rady Evropy je 5. května 1949 podpisem zakládací listiny, tzv. Londýnské dohody. Sídlo má ve francouzském Štrasburku.

Radu tvoří 47 členských států a několik zemí se speciálním statusem. Česká republika se k Radě Evropy připojila 30. června 1993.

Misí a cílem Rady Evropy je vytvoření společného demokratického a právního prostoru, který zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a respektování zákonů.

Tyto hodnoty jsou základem civilizované a tolerantní společnosti a jsou nezbytné pro evropskou stabilitu, ekonomický růst a sociální soudržnost. Na základě těchto elementárních hodnot, se Rada Evropy snaží najít společné řešení hlavních problémů Evropy, jako jsou organizovaný zločin, korupce, terorismus, klonování lidí (bioetika), počítačové trestné činnosti (cyberzločiny), násilí na dětech a ženách a obchodování s lidmi. Spolupráce členských států, je jediný způsob, jak vyřešit hlavní problémy, kterým čelí dnešní společnost.

Instituce Rady Evropy

Nejdůležitějšími institucemi Rady Evropy jsou:

Financování Rady Evropy je zabezpečeno příspěvky od členských zemí. Výše příspěvku je stanovena v závislosti na velikosti populace a zdrojů členského státu. Například finanční příspěvek České republiky pro Radu Evropy je € 2 440 949 (pro rok 2013).

Aktualizováno 9. června 2013