Mise a cíle Rady Evropy

V kapitole I, článku 1(a) Zákona o Radě Evropy (Londýnská smlouva) je tento cíl definován takto:

Cíl Rady Evropy je dosáhnout větší jednotnosti mezi členskými státy za účelem ochrany a realizace ideálů a zásad, které jsou jejich společným dědictvím, a usnadňování jejich hospodářského a sociálního pokroku."

Hlavní cíle Rady Evropy jdou shrnout do 4 pilířů:

Nad rámec těchto 4 pilířů Rada Evropy pokrývá i všechny důležité otázky, kterými se evropská společnost zabývá. Pracovní program Rady Evropy zahrnuje aktivity v následujících oblastech:

Otázku vojenské obrany Evropy přenechává Rada Evropy na NATO.

Smlouvy, konvence a doporučení Rady Evropy

Rada Evropy vydává smlouvy, které se od ratifikace (podepsání smlouvy) členskou zemí stávají pro zemi závaznými.

Nejznámější smlouvou Rady Evropy je „Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod“ (anglicky European Convention on Human Rights) podepsaná v Římě dne 4. 11. 1950. Úmluva mimo jiné:

V roce 1959, vznikl i nejznámější institut Rady Evropy – Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ten projednává porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a zaručuje tak vymahatelnost této smlouvy.

Aktualizováno 4. června 2013