Členové Rady Evropy

Členství v Radě Evropy je otevřené všem evropským státům, které se snaží o evropskou integraci, přijmou zásady právního státu a jsou schopny a ochotny zajistit demokracii a dodržování základních lidských práv a svobod.

Radu Evropy založily tyto země: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. K zakladatelským zemím Rady Evropy se brzy připojilo Řecko, Turecko, Island a Německo. Další země přibývaly průběžně. Na konci 20. století se k Radě připojilo mnoho států zejména díky demokratizaci Evropy. Posledním členem se v roce 2007 stala Černá Hora. V současné době má Rada Evropy 47 členů.

Do Rady Evropy patří všechny Evropské země s výjimkou:

Pozorovatelé Rady Evropy

Pro mimoevropské demokratické státy, které přispěly k demokratizaci Evropy, vytvořila RE institut Pozorovatele (Observers).

USA a Japonsko jsou členy i přesto, že mají uzákoněn trest smrti.

Partneři pro demokracii při Radě Evropy

V roce 2009 vznikl nový institut partnerství pro lepší spolupráci institucí RE a parlamentů nečlenských zemí ze sousedních regionů, které mají zájem o pomoc Parlamentního shromáždění s demokratizací své země a účastí na rozhovorech o řešení společných výzev.

Jak přibývaly nové země v Radě Evropy?

Členský stát Datum začátku
členství
Poznámka
Belgie 5. května 1949 zakladatelská země
Dánsko 5. května 1949 zakladatelská země
Francie 5. května 1949 zakladatelská země
Irsko 5. května 1949
zakladatelská země
Itálie 5. května 1949 zakladatelská země
Lucembursko 5. května 1949 zakladatelská země
Nizozemsko 5. května 1949 zakladatelská země
Norsko 5. května 1949 zakladatelská země
Švédsko 5. května 1949 zakladatelská země
Velká Británie 5. května 1949 zakladatelská země
Řecko 9. srpna 1949 Mezi lety 1967 a 1974 nebylo členskou zemí, kvůli řecké vojenské junty.
Turecko 9. srpna 1949
Island 2. března 1950
Německo 30. června 1950
Rakousko 16. dubna 1956
Kypr 24. března 1961
Švýcarsko 6. května 1963
Malta 29. dubna 1965
Portugalsko 22. září 1977
Španělsko 24. listopadu 1977
Lichtenštejnsko 23. listopadu 1978
San Marino 16. listopadu 1988
Finsko 5. května 1989
Maďarsko 6. listopadu 1990
Československo 21. ledna 1991 31. prosince 1992 opustilo Radu kvůli rozpadu Československa.
Polsko 26. listopadu 1991
Bulharsko 7. března 1992
Estonsko 14. března 1993
Litva 14. března 1993
Slovinsko 14. března 1993
Česká republika 30. června 1993
Slovensko 30. června 1993
Rumunsko 7. října 1993
Andora 10. listopadu 1994
Lotyšsko 10. února 1995
Albánie 13. července 1995
Moldavsko 13. července 1995
Makedonie 9. listopadu 1995
Ukrajina 9. listopadu 1995
Rusko 28. února 1996
Chorvatsko 6. listopadu 1996
Grúzie 27. dubna 1999
Arménie 25. ledna 2001
Azerbajdžán 25. ledna 2001
Bosna a Hercegovina 24. dubna 2002
Srbsko 3. dubna 2003
Monako 5. října 2004
Černá hora 11. května 2007
Aktualizováno 4. června 2013