Vznik Rady Evropy a její historie

Rada Evropy byla založena 5. května 1949 tzv. „Londýnskou smlouvou" (anglicky „Treaty of London“, nebo také „the Statute of the Council of Europe“), kterou podepsalo 10 evropských států. Později se k Radě Evropy přidaly další členské státy.

Rada Evropy vznikla především díky Winstonu Churchillovi (premiér Spojeného království mezi lety 1940 a 1945), který už v listopadu 1946 během proslovu na Zurišské univerzitě volal po něčem „podobném Spojeným státům americkým“ a po vytvoření Rady Evropy. A ještě 3 roky předtím v 1943 zmiňoval Radu Evropy v jednom z proslovů v rádiu.

Podoba a fungování Rady Evropy byly projednávány v Hágu v Nizozemsku už v roce 1948. Rozhovorů se zúčastnilo několik stovek politiků, zmocněnců vlád a různých organizací.

Během rozhovorů o podobě budoucí Rady Evropy se zvažovaly 2 hlavní směry instituce:

Nakonec se obě zvažované varianty zkombinovaly do současné podoby Rady Evropy. Model klasické mezinárodní organizace reprezentuje Výbor ministrů a Parlamentní shromáždění vychází z modelu politického fóra. Tento model pak převzaly i Evropská společenství, NATO a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Aktualizováno 9. června 2013