Výbor ministrů

Výbor ministrů při Radě Evropy je rozhodovací orgán a tím i nejdůležitější organizace Rady. Je to vládní aparát Rady Evropy, kde mohou státní příslušníci diskutovat nad různými národními přístupy k řešení problémů, které trápí i jiné evropské státy. Zároveň se jedná i o kolektivní fórum, kde jsou formulovány celoevropské doporučení reagující na tyto výzvy.

Výbor je tvořen ministry zahraničních věcí všech členských zemí. Aktualizovaný seznam ministrů zahraničí. Ministra zahraničí ve výboru může případně nahradit i Radou Evropy akreditovaný stálý diplomatický zástupce ve Štrasburku (Permanent Representatives to the Council of Europe). Jejich seznam najdete zde.

Ministr si vybírá jednoho zástupce (tzv. Ministers´ Deputy), jehož úkolem je denní práce s Radou Evropy. Zástupce ministra má stejná rozhodovací práva jako Ministr a sídlí ve Štrasburku.

Výbor vede vždy jeden z členských států (The chairman of the Committee) a funkční období je 6 měsíců. Předsedající stát VM je vybrán podle názvu země podle abecedy. Od května do listopadu 2013 předsedá Výboru ministrů Arménie, po ní bude půl roku vládnout Rakousko (Austria).

Kdy se scházejí?

Ministři se schází jednou za rok (v květnu nebo v listopadu) na tzv. session, která se obvykle koná ve Štrasburku přímo v zasedací místnosti Výboru ministrů. Obvykle tato session zabere jeden den, nebo 2 pracovní půldny, během kterých Ministři vedou dialogy se svými protějšky v jiných zemích a diskutují o všech záležitostech společného zájmu, s výjimkou obrany.

Zástupci ministrů jsou o poznání pilnější a scházejí se jednou za týden při „Zasedání ministerských zástupců“.

Role Výboru ministrů

Hlavní role Výboru je trojí:

Náplň práce

Struktura Výboru ministrů

Aktualizováno 9. června 2013