Parlamentní shromáždění

PACE (Parliament Assembly of Council of Europe) je hlavní poradní orgán Rady Evropy. Jedná se o instituci, která vyšetřuje, doporučuje a radí. Její slovo má významnou váhu nejen v Radě Evropy, ale i obecně v evropské politice. Například Evropský parlament a jiné instituce Evropské unie se při rozhodování často odkazují na šetření a doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Dalšími funkcemi PACE je volba generálního tajemníka Rady Evropy, soudců Evropského soudu pro lidská práva a členů Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT).

Shromáždění tvoří 321 zástupců a 321 náhradníků, reprezentujících své státy. Dalších 18 křesel je v Parlamentu pro delegáty Pozorovatelských zemí. Dohromady má Parlamentní shromáždění 660 členů. Počet reprezentantů státu závisí na velikosti státu. V tom je rozdíl oproti Výboru ministrů, kde má každý členský stát právě jeden hlas.

Členské státy si samy volí, jak vyberou poslance do Parlamentního shromáždění. Poslanec musí být poslanci parlamentu členského státu a politické rozložení vybraných poslanců musí odpovídat politickému rozložení v parlamentu členského státu.

Aktuální zastoupení členských států v PACE

Členský stát Počet zástupců v PACE
Albánie 4
Andora 2
Arménie 4
Azerbajdžán 6
Belgie 7
Bosna a Hercegovina 5
Bulharsko 6
Černá hora 3
Česká republika 7
Dánsko 5
Estonsko 3
Finsko 5
Francie 18
Grúzie 5
Chorvatsko 5
Irsko 4
Island 3
Itálie 18
Kypr 3
Lichtenštejnsko 2
Litva 4
Lotyšsko 3
Lucembursko 3
Maďarsko 7
Makedonie 3
Malta 3
Moldavsko 5
Monako 2
Německo 18
Nizozemsko 7
Norsko 5
Polsko 12
Portugalsko 7
Rakousko 6
Rumunsko 10
Rusko 18
Řecko 7
San Marino 2
Slovensko 5
Slovinsko 3
Srbsko 7
Španělsko 12
Švédsko 6
Švýcarsko 6
Turecko 12
Ukrajina 12
Velká Británie 18

Aktuální zastoupení pozorovatelských států v PACE

Pozorovatelský stát Počet zástupců v PACE
Kanada 6
Izrael 3
Mexiko 7
Seveokyperská turecká republika 2

PACE se schází obvykle 4 krát do roka ve Štrasburku v Paláci Evropy, sídle Rady Evropy. Náplní práce je řešení témat lidských práv, demokracie, ochrany menšin a právního řádu.

Parlamentní shromáždění se skládá z pěti politických skupin:

Prezident Parlamentního Shromáždění Rady Evropy je od roku 2012 francouz Jean-Claude Mignon.

Aktualizováno 9. června 2013